Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Centers on the lives of creatures called Bakugan and the battle brawlers who possess them.

First Release: Feb 24, 2007

Duration: 25m

Genres: Animation, Sci-Fi & Fantasy, Action & Adventure

Actors: Eri Sendai, Mamiko Noto, Keiji Fujiwara, Chihiro Suzuki, Yu Kobayashi, Risa Mizuno, Ryo Hirohashi, Atsushi Ono, Ayumi Tsunematsu, Ayumi Tsunematsu