Mankai Movie A3!: Another Stories (2021)

Mankai Movie A3!: Another Stories

This contains the side stories during the time the Mankai Company was rebuilt.

Release: Dec 03, 2021

Duration: 1h 20m

Genres: Music, Family

Actors: Ryûgi Yokota, Ryoya Takahashi, Yuuki Maekawa, Toshiki Tateishi, Yamato Furuya, Syo Jinnai, Yuu Miyazaki, Jun Noguchi, Reo Honda, Tomoru Akazawa